През месец ноември страната ни е посетена с над 50% повече туристи спрямо същия месеца на 2021 г. Лек ръст се отчита и при пътуванията на български граждани в чужбина, сочат изнесени днес данни от НСИ.

Откъде са туристите у нас?

През ноември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 671.5 хил., или с 52.8% повече в сравнение с ноември 2021 г.

Транзитните преминавания през страната са 37.4% (250.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през ноември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45.9% и достига 308.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 42.6% и Гърция - 26%.

Най-много посещения в България през ноември 2022 г. са реализирали гражданите от: Турция - 142 хил., Румъния - 131.2 хил., Гърция - 80.1 хил., Украйна - 57 хил. и Сърбия – 49 хиляди.

Често страната ни е посещавана и от граждани от Република Северна Македония - 30.5 хил., Германия - 21.7 хил., Италия - 13.1 хил., Полша - 11.7 хил., Израел - 10.9 хиляди и др.

Накъде пътуват българите?

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2022 г. са 501.2 хил., или с 8.9% над регистрираните през ноември 2021 година, информират от националната статистика.  

През ноември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени основни към Турция (157 хиляди) и Гърция (85 хиляди).

Над 40 хил. пътувания са регистрирани и към Сърбия и Румъния, докато за Германия те са 25.7 хиляди.

Често наши сънародници пътуват и към Република Северна Македония - 23.3 хил., Италия - 18.8 хил., Австрия - 17.8 хил., Обединеното кралство - 15.2 хил. и Испания - 10.1 хиляди.