През 2022 г. на всички пазари на Българска фондова борса (в т.ч. на Основен пазар BSE, Алтернативен пазар BaSE, Пазар за растеж Beam и MTF BSE International) са сключени 101 024 сделки, става ясно от годишния бюлетин на борсовия оператор.

Година по-рано броят на сделките е 86 863, показва справка на Darik Business Review.

Най-голям брой сделки през последните 12 месеца са осъществени на Сегмент Standart на основния пазар на BSE – 44 423, което обаче е спад спрямо 2021 г. Тогава трансакциите са 46 635, или с 4.74% повече.

На Premium сегмента на акции са сключени 16 051 сделки спрямо 15 152 година по-рано. Ръстът през 2022 г. е от 5.93%.

Най-голямо увеличение се отчита при сделките на MTF BSE International, където се търгуват акциите на голяма част от големите международни компании. През 2022 г. на този сегмент са отчетени 11 913 сделки спрямо 1 746 година по-рано. Повишението е от 582%.

Сериозен ръст се наблюдава и при пазара на растеж Beam. За 2022 г. сделките са 11 594, или с близо 95% повече спрямо година по-рано, когато са 5 955 на брой.

Среднодневно на Българска фондова борса през 2022 г. са осъществени по 411 сделки за 4.08 млн. лв. Година по-рано данните сочат 353 сделки на сесия за средните 3.3 млн. лв.

Вчера ви представихме инвестиционните посредници с най-висок оборот през изминалата година. Днес ще се спрем на посредниците с най-много сделки на родния капиталов пазар.

Победител, при това за 22-а поредна година, е Карол. Осъществените 74 613 сделки представляват 36.93 на сто от всички трансакции през годината при двойно отчитане на сделките.

Още четири посредника имат на своята сметка по над 10 000 сделки. Това са Елена Трейдинг и БенчМарк Финанс с по 38 959 и 21 925, както и Трейдгейт АД – Берлин и Първа финансова брокерска къща, през които са сключени 11 905 и 10 373 трансакции.

В топ 10 по сделки за 2022 г. попадат още Юг Маркет, Капман, Реал Финанс, АБВ Инвестиции и Евро-Финанс.

Над 1 000 сделки през миналата година имат общо 14 инвестиционни посредника - колкото и през 2021 г.

Други осем посредника имат по по-малко от 100 сделки. Един от тях вече не оперира на родния капиталов пазар.