През 2022 г. индексът на сините чипове SOFIX отчете спад от 5.38%, докато BG BX40 се понижи с 3.06%.

Общо изтъргуваният оборот през последните 12 месеца възлезе на 1.004 млрд. лв., сочат годишните данни на Българска фондова борса. Година по-рано прехвърлените книжа бяха на стойност 818.9 млн. лв.

Оборотът обхваща търговията на всичките пазари (в т.ч. на Основен пазар BSE, Алтернативен пазар BaSE, Пазар за растеж Beam и MTF BSE International).

Кои са инвестиционните посредници с най-висок оборот през 2022 г.?

Справка на Darik Business Review сочи, че общо 10 от родните посредници са реализирали оборот от над 100 млн. лв. през миналата година.

Лидерската позиция е за БенчМарк Финанс, отчели сделки от клиенти и за собствена сметка за 307.5 млн. лв. (при двойно отчитане на сделките). 

Осъществените трансакции при Реал Финанс и АБВ Инвестиции са за съответно 247 и 219 млн. лв., докато при Карол и Евро Финанс сделките са на обща стойност 172 и 164 млн. лв. 

В челото попадат още Първа финансова брокерска къща (ПФБК), Трейдгейт АГ-Берлин и Елана Трейдинг, изпреварили две от банките, притежаващи лиценз за търговия на родния пазар – Централна кооперативна банка и Банка ДСК.

Извън топ 10, но с висок оборот през 2022 г., са още Тексимбанк и Капман.

През изминалата година общо 39 инвестиционни посредника осъществиха сделки на Българска фондова борса. Това е рекордно ниска стойност след отчетените 41 за 2021 г. и 42 за 2020 г.