98.3% ръст на общия брой нощувки във всички места за настаняване у нас през ноември 2022 г. спрямо ноември 2021 г. регистрира Националният статистически институт.

Българските граждани са реализирали 607.1 хил. нощувки, а чуждите - 247.9 хиляди. 71.8% от престоите на чужденци са осъществени в хотелите с 4 и 5 звезди, както и 41.1% от тези на българи.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.1% от нощувките на чужди и 28.6% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 30.3%, сочат още данните на НСИ.

През ноември 2022 г. в страната са функционирали 2 072 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 57.5 хил. стаи и 118.3 хил. легла в тях.

В сравнение с ноември 2021 г., общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32.1%, а броят на леглата в тях - с 26.3%.

НСИ

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2022 г. се увеличава с 97.4%, в сравнение със същия месец на 2021 г., като достига 402.6 хиляди.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2022 г., са 301.5 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 101.1 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 70.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. е 24.4%, като се увеличава с 8.8 процентни пункта, в сравнение с ноември 2021 г.

Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 31.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.2%, и с 1 и 2 звезди - 16.6%.

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. достигат 61.2 млн. лв., като 39.2 млн. лв. са от български граждани, а 22.0 млн. лв. - от чужди граждани.