Стартира строителството на участък от жп магистралата до Сърбия и от европейския коридор „Изток–Запад“.

Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Стойността на договора за строителство е 275 000 000 лв. без ДДС.

Строителството на отсечката от Петърч до Драгоман включва удвояване на 17 км жп участък и модернизация на 4 км единична жп линия. Ще бъде постигната скорост до 160 км/ч, с което времето за пътуване от София до Драгоман с влак ще се съкрати двойно.

Министерство на транспорта и съобщенията

Ще бъдат подменени коловози, перони и контактната мрежа. Ще бъде изградена нова жп гара Сливница и ново приемно здание Петърч. Гарата в Алдомировци ще бъде реконструирана.

В рамките на проекта ще бъдат изградени 5 пътни надлеза, 2 жп надлеза, 1 жп естакада и нова водоотводна система за целия участък.

За да бъде повишена безопасността, ще бъдат изградени нови системи за сигнализация и телекомуникация. Железопътните прелези ще бъдат премахнати и заменени от пресичания на две нива.

Министерство на транспорта и съобщенията

Очаква се след две години и половина проектът да бъде изпълнен и да даде друга визия на жп сектора на България.

Началото на проекта беше дадено от заместник-министъра на транспорта и съобщенията инж. Красимир Папукчийски, вицепремиера по управление на европейските въпроси Атанас Пеканов, генералния директор на НКЖИ инж. Златин Крумов и председателя на Управителния съвет на Национална компания "Железопътна инфраструктура".