Все по-често на пазара в Лондон се избират нови начини за покупка и продажба на имоти, като WhatsApp изглежда е един от предпочитаните нови канали за тази цел, пише CNBC.

Над 1/5 от сделките в британската столица (22.3%) са осъществени без имотите да се предлагат на широката общественост.

Това означава, че те достигат до по-тесен кръг от потенциални купувачи, постигайки две основни неща – лесно и бързо тестване на пазара за най-добрата цена и достигане до повече заинтересовани лица.

Настоящите нива на подобен вид сделки са рекордни за Лондон. Те съставляват 8.8 на сто от всички трансакции през 2018 г., а през 2022 г. вече са над 20%.

Трендът е особено видим при сделките за над 1 млн. паунда (или 1.2 млн. долара). Покупко-продажбите на подобни имоти съставляват близо 1/3 от всички в последното тримесечие на 2022 г. (32%), както и 29% за цялата година, според данни от Hamptons International.

Според брокерите на Savills, този вид „анонимни“ сделки е особено ценен за продавачите и купувачите на имоти за над 20 млн. паунда (24 млн. долара) както във Великобритания, така и в други съседни на кралството държави.

"WhatsApp предоставя огромни възможности и предимства на брокерите в последните години. Все повече хора използват приложението, което вече се е доказало като успешен начин за свързване с клиентите“, казва директорът на Oliver James Джеймс Майер.

По думите му бизнес приложението на WhatsApp е отличен и лесен начин да се представи един имот на няколко потенциални клиента и въпреки това да се запази дискретност за неговата продажба.