Сребърна възпоменателна монета на тема "200 години от рождението на Найден Геров" от серията "Българско Възраждане" пусна БНБ.

Тя вече може да се открие на касите на централната банка, както и в избрани банкови клонове в страната, като струва 114 лева.

Номиналната стойност на монетата е 10 лева, а тиражът й е 5000 броя.

На лицевата й страна са изобразени емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, номиналната й стойност „10 ЛЕВА“, стилизирано изображение на сградата на класното училище в Копривщица, както и годината на емисията „2023“. 

На обратната страна на монетата е изобразен Найден Геров, а над него в полукръг има надпис „200 години от рождението на Найден Геров“.

Кой е Найден Геров?

Найден Геров (23.II.1823 г. – 9.X.1900 г.) е български просветител, книжовник, езиковед, преводач, фолклорист, общественик и дипломат. Той съставя първите новобългарски светски учебници.

Участва в движението за освобождение на България, а след това е назначен за губернатор на Свищов – първия освободен български град. След Освобождението се оттегля от обществения живот и продължава делото на своя живот – писания пет десетилетия петтомен български речник („Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и руски“).