Общият изтъргуван оборот на Българската фондова борса през януари възлезе на 27.101 млн. лева. Това е с 69.26% по-малко спрямо декември и 26.71% под оборота, отчетен през първия месец на 2022 г.

Броят на сделките през януари достигна 5 530, което е с 41% по-малко спрямо 12 месеца по-рано.

През месеца SOFIX добави 2.23%, докато BG BX40 нарасна с 1.79%. Общо 12 от сините чипове приключиха месеца с повишения, а само три се понижиха.

Най-силен ръст беше отчетен при книжата на Първа инвестиционна банка, поскъпнали с 18.59%. Ръст от над 6% бе наблюдаван и при Доверие Обединен Холдинг и Фонд за недвижими имоти България.

Най-ликвидните емисии

Акциите на Доверие Обединен Холдинг бяха най-ликвидната емисия през януари. Общо по позицията се осъществиха 518 сделки за 1.08 млн. лв.

С книжата на Адванс Терафонд АДСИЦ и Първа инвестиционна банка инвеститорите сключиха 291 и 237 трансакции. В топ 5 се нареждат още Неохим и Алтерко с респективно 208 и 205 сделки.


Борсовите членове

Само два от инвестиционните посредници в страната имат по над 1 000 сделки през месеца. Лидери по този показател са Карол и Елана Трейдинг с 3 186 и 1 810 покупко/продажби.

В топ 5 се нареждат още БенчМарк Финанс, Първа Финансова Брокерска Къща и Юг Маркет.

Карол заема челното място и в подреждането по оборот. Клиентите на инвестиционния посредник сключиха сделки за 6.2 млн. лв. през януари, спрямо 4.9 млн. лв. за Реал Финанс и 4.2 млн. лв. за Елана Трейдинг.

ПФБК и АБВ Инвестиции допълват челната петица с оборот за 3.1 и 2.8 млн. лв.