В края на първото тримесечие на 2024 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД (юридически лица, чиято основна дейност е свързана с обслужване, подпомагане и съдействие на домакинствата), е 8.9 млн., като намалява на годишна база с 1.1%.

Размерът на тези депозити към 31 март 2024 г. нараства на годишна база с 11.5% и достига 81.56 млрд. лева.

В края на март 2024 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити се понижава с 0.1%, а размерът им – с 2%.

Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.6%.

Колко са депозитите за над 100 хил. лева? А над 1 млн. лева?

Справка на Darik Business Review показа, че у нас има 1 518 депозита за суми над 1 млн. лева. Това е с 22 по-малко спрямо рекордният им брой от 1540, отчетен преди тримесечие, както и с 241 над нивото им от края на първото тримесечие на миналата година.

Средната стойност на милионните влогове възлиза на 2.66 млн. лева. 

Изчисленията показват, че в страната вече има 126 289 депозита за суми над 100 хил. лева.

Само преди три месеца броят им беше 122 944, а 12 месеца по-рано – малко над 109 хиляди.

Средната сума на големите влогове у нас вече е 210 000 лева, срещу 207 хил. лв. за преди година.  

*Материалът е актуализан на 14 май 2024 г.