В края на последното тримесечие на 2022 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД (юридически лица, чиято основна дейност е свързана с обслужване, подпомагане и съдействие на домакинствата), е 8.898 млн., като намалява на годишна база с 2%.

Размерът на тези депозити в края на декември 2022 г. нараства на годишна база с 8.3% и достига 72.037 млрд. лева.

В края на декември 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити се повишава с 0.5%, а размерът им – с 4.1%.

Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.9%.

Колко са депозитите за над 100 хил. лева? А над 1 млн. лева?

Справка на Darik Business Review показа, че у нас има 1 258 депозита за суми над 1 млн. лева. Това е с 206 повече спрямо края на 2021 г. и с 116 над нивото им от края на третото тримесечие на миналата година.

Средната стойност на милионните влогове възлиза на 2.786 млн. лева.
 

Изчисленията показват, че в страната вече има 107 469 депозита за суми над 100 хил. лева.

Само преди три месеца броят им беше 103 691, а 12 месеца по-рано – 96 060.

Средната сума на големите влогове у нас вече е 208 000 лева.