През декември 2022 г. оборотът в сектора на търговията на дребно остава без промяна спрямо предходния месец, а на годишна база отчита ръст от 3.4 на сто. Това показват данните на Националния статистически институт.

През декември 2022 г. е отчетено нарастване на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.3%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.1%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки се наблюдава намаление (с 0.6%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки значителен спад е регистриран в онлайн търговията (с 13.4%). Увеличение се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (с 1.5%) и с компютърна и комуникационна техника (с 1.3%).

На годишна база през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава ръст на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15.8%) и търговията на дребно с други нехранителни стоки (с 4.4%). Намаление е регистрирано в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.7%). 

В търговията на дребно с нехранителни стоки съществен ръст е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (с 32.1%). Оборотът намалява при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки (с 6.4%) и с компютърна и комуникационна техника (с 5.2%).