A1 изгражда българската част от трансграничния транспортен коридор България - Гърция с непрекъсваеми 5G роуминг услуги – 5G SEAGUL.

Проектът има за цел да осигури непрекъсваема 5G и роуминг свързаност по магистралата между София и Атина.

Това ще позволи движението на автономни автомобили, ще подобри свързаността в селските райони, разположени около магистралата и ще осигури непрекъсваеми роуминг услуги между двете страни.

5G SEAGUL се реализира от три партньора – WINGS ICT Solutions и COSMOTE от гръцка и А1 от българска страна.

COSMOTE Гърция ще изгради 5G мрежа в продължение на около 300 км от ГКПП Промахон до Велестино, докато А1 ще работи по отсечката между София и ГКПП Кулата, която е с дължина 173 км.

Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ No 101094584 и ще се реализира в рамките на две години – от 2023 до 2025 г.

Общата стойност на 5G SEAGUL е 22 484 221.68 лева, от които 50% са еврофинасиране, а останалите средства ще се инвестират от участниците в проекта.

Трансграничният 5G коридор ще разчита както на мрежа от пето поколение със смесена архитектура (Non-standalone – NSA), така и на самостоятелна 5G мрежа (SA).

В момента А1 използва 100 MHz честотна лента в спектър 3.6GHz за своята 5G ULTRA мрежа, която предлага гигабитови скорости в почти всички населени места с над 3 000 човека и основните курорти.

След като бъде завършен проектът, 5G SEAGUL ще осигури непрекъсваеми 5G услуги от София до Велестино, което ще позволи реализацията на свързана и автоматизирана мобилност или автономни автомобили.

Освен това районът около ГКПП Кулата – Промахон ще разполага с непрекъсваем роуминг. Това означава, че потребителите и свързаните автомобили ще могат да преминават през границата между двете страни без никакво прекъсване на мобилните услуги.

След като приключи работата по изграждането, интегрирането и тестването на мрежите от двете страни на границата, ще бъдат проведени и полеви изпитания на възможностите на 5G мрежата да поддържа свързани и автоматизирани решения за мобилност.

WINGS ICT Solutions, който е координатор на проекта, ще проведе изпитанията, чрез автомобили, снабдени със специални 5G бордови устройва и сензори, които ще позволят провеждането на изпитанията.

Проектът също така ще ускори изграждането на 5G свързаност в селските райони, които се намират около магистралата. По този начин техните жители също ще могат да се възползват от скоростите на мрежите от пето поколение.