Нов емитент дебютира днес на пазар Beam на Българска фондова борса. Елмарк Инвест се листва на борсата посредством вторично публично предлагане.

Това означава, че компанията ще регистрира за търговия съществуващите си акции. Капиталът на Елмарк Инвест е 4.55 млн. лева.

Елмарк инвест ЕАД е компанията-майка на производителя на ел. оборудване Елмарк Холдинг.

От дружеството обявиха, че набиране на капитал е планирано на по-късен етап.

Голяма е вероятността стратегията им да е възможност инвеститорите да се запознаят както с компанията и нейните резултати, така и с дивидентната й политика, преди да станем свидетели на опит за набиране на свеж ресурс.

Компанията

Днес Елмарк присъства на няколко пазара - Румъния, Сърбия, Гърция, Хърватия, Босна и Херцеговина, Унгария, Словения и Словакия.

За компанията работят 250 души в 15 дъщерни компании в десет държави в Европа. 

Плановете за настоящата година са за откриване на точки за продажби в Австрия и Италия, а през 2024 г. – в Германия.

В следващите две години (2025 и 2026) подобни планове има и за други европейски пазари – Белгия, Нидерландия, Чехия, Франция и Испания. 

 

България е най-големият пазар за продуктите на компанията с 31% дял, докато приходите от Румъния и Сърбия формират 17 и 15 на сто от постъпленията.

Резултатите

През 2021 г. приходите на компанията са 20.597 млн. евро спрямо 18.18 млн. евро година по-рано. Нетната печалба за 2021 г. възлиза на 2.891 млн. евро срещу 1.364 млн. евро.

Прогнозните данни за 2022 г. са за приходи от 23.3 млн. евро и печалба от 2.965 млн. евро.