През 2022 г. банките у нас реализираха приходи от такси и комисиони в размер на 1.758 млрд. лева. Това е с над 70% повече спрямо година по-рано, когато те достигнаха 1.007 млрд. лева.

Повишението в стойността на таксите и комисионите, както и в приходите от лихви по кредити, са причините за рекордната печалба на системата през миналата година. Тя възлезе на 2.1 млрд. лева, или с 663 млн. лева над печалбата от 2021 г.

Както всяка година, в края на февруари Българска народна банка публикува средния размер на таксите на банките у нас.

Кои услуги поскъпнаха и кои поевтиняха през 2022 г.?

Откриване, закриване и обслужване на разплащателна сметка

Средната сума за откриване на разплащателна сметка в офис на банка вече е 3.18 лева, а за откриване на разплащателна сметка в офис на банка с издаване на дебитна карта към сметката – 2.15 лева. Преди година сумите са съответно 2.52 лева и 1.57 лева.

Месечната сума за обслужване на сметка вече е 3.73 лева (без карта) и 2.37 лева (с карта). Преди 12 месеца обслужването на сметка с карта е по-скъпо (2.45 лева), докато без карта – по-евтино (3.37 лева).

Банките вече не начисляват такси при закриване на сметка, открита до 6 месеца по-рано. Преди година тази такса се равнява на 2.58 лева.

Вноски и теглене на пари 

Внасянето на пари по разплащателна сметка е по-скъпо. Средната такса за суми до 3 064 лева е 1.20 лева, а над тази сума – 0.23%, или минимум 2.50 лева. Преди година за суми до 3 111 лева се плащат по 87 стотинки. 

При тегнене на средства от банкомат през 2022 г. се плащат средните 0.29 и 1.10 лева (при използването на банкомат на банката-издател на картата или при използване на устройство на друга банка). Година по-рано таксите са 0.26 и 1.14 лева.

При теглене на до 1 000 лева на каса вече се плащат по 3.55 лева спрямо 3.69 лева преди година.

Кредитни и периодични преводи

Таксите са повишени както за кредитни, така и за периодични преводи.

При кредитен превод на хартиен носител към платежна сметка при същата банка таксата е 3.05 лева, докато чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка – 0.46 лева.

Сумите растат значително, когато преводите са към сметка в друга банка – на хартиен носител тя е 4.90 лева, а чрез онлайн банкиране – 1.03 лева.

За кредитен превод на хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка се удържа средна такса от 3.09 лева, а чрез онлайн банкиране - 0.50 лева.

За превод на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка таксата е 4.75 лева, а чрез онлайн банкиране – 1.04 лева.

За изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител, таксата е 1.68 лева, а за превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране – 0.65 лева.

Същите операции, но към платежна сметка при друга банка, са съответно 3.17 лева и 1.06 лева.