Общият изтъргуван оборот на Българска фондова борса през февруари възлезе на 29.41 млн. лв., става ясно от информация на борсовия оператор.

Това е с 8.5% повече спрямо предходния месец, когато сделките на борсата достигнаха 27.1 млн. лв.

Оборотът на Българска фондова борса за първите два месеца на 2023 г. бележи спад от 26.13% спрямо същия период година по-рано.

Оборотът по сегменти

Общо 35% от оборота, или 10.3 млн. лв., се падат на сделки на пазар Стандарт, докато 29.2%, или 8.5 млн. лв., се дължат на Други финансови инструменти.

Оборот от 5.4 и 4.1 млн. лв. през месеца имаше на пазар Bse international и Premium. Най-малко – 896 хил. лв. оборот, статистиката на борсата отчита на пазар Beam, на който се търгуват книжата на бързоразвиващи се български компании.

Най-ликвидните емисии

Книжата на Доверие Обединен Холдинг и Дронамикс Кепитъл са най-ликвидните емисии на капиталовия ни пазар през февруари.

При тях бяха сключени 425 и 260 сделки. С една по-малко са трансакциите при Софарма за този период.

SOFIX

Акциите на Софарма АД са най-добре представилите се от индекса на сините чипове. По позицията се отчита ръст от 16.59% за месеца, докато книжата на Алтерко добавят 8.06 на сто.

Спад от 11.53 на сто пък се наблюдава при Телелинк Бизнес Сървисис. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа