Българска фондова борса вече е сред най-ценните публични компании и влиза във водещия индекс SOFIX от 20 март. Това стана, след като Съветът на директорите на БФБ одобри състава на SOFIX при първото ребалансиране на индекса за тази година. 

БФБ става „син чип“ 12 години след като се листна като публична компания.

„Горди сме, че Борсата влиза в топ 15 на най-елитните публични компании в България. Една компания да стане „син чип“ означава, че тя е добре установена, финансово стабилна и с висока репутация. Влизането ни в SOFIX е изключително признание за усилията, които екипа ни полага през последните няколко години и положителните резултати са налице.“, каза изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов=

За изминалите три години ликвидността с акциите на БФБ значително се повиши, като броят сделки нарасна повече от пет пъти, a оборотът – около три пъти. 

Установената дивидентна политика на компанията и увеличаващите се дивиденти, разпределени през този период, доведоха до ръст в броя на акционерите на БФБ с повече от 75%, а на пазарната капитализация на компанията – с над 80%. 

Всичко това допринесе и за преместването на емисията акции на БФБ на най-високия сегмент на Борсата, Premium, от началото на 2023 г.