През 2022 г. износът на стоки от България за Европейския съюз се увеличава с 35.6% спрямо 2021 г. и е в размер на 61.38 млрд. лева.

Основните търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 66.9% от износа за държавите-членки, показват данните на Националния статистически институт. 

Само за декември 2022 г. износът за ЕС нараства с 11.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.35 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през 2022 г. се увеличава с 29.3% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 59.9 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

Само за декември 2022 г. вносът на България от ЕС нараства с 9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.9 млрд. лева. 

През 2022 г. най-голям ръст на износа на годишна база се наблюдава в сегментите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (126%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (116.9%), докато спад е регистриран в експорта на „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (с 9.8% спрямо 2021 г.)

При вноса най-голямо увеличение през 2022 г. е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (81.8%). 

Външнотърговското салдо на България с ЕС през 2022 г. е положително и е на стойност 1.48  млрд. лева. 

Търговия с трети страни 

НСИ публикува и данните за търговията на България с държави извън Европейския съюз през първия месец на 2023 г. 

През януари износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 24.4%, в сравнение с януари 2022 г. и е на стойност 2.63 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Украйна, Съединените американски щати, Гибралтар, Швейцария и Сърбия, които формират 54% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2023 г. се увеличава с 0.8%, в сравнение с януари 2022 г. и е на стойност 3.54 млрд. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

Външнотърговското салдо на България с държавите извън Общността през януари 2023 г. е отрицателно и е в размер на 904.6 млн. лева.