Средно 20% ще е увеличението на таксите във висшите учебни заведения, съобщава darik.bg.

То ще засяга най-вече студентите, които се обучават в специалностите от областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“, „Технически науки“ и  „Здравеопазване“.  

Средният размер на годишната такса за обучение в държавните висши училища за следващата академична учебна година ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв. Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. 

Ученици се запознаха с иновативните специалности в Медицинския факултет

За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за „Хуманитарни науки“ - 750 лв., за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв.

Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв., тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 1000 лв., „Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв., „ Изкуства“ – 1450 лв.

Студентите в осем професионални направления и 18 защитени специалности са освободени от такси, припомнят от пресцентъра на образователното министерство.

Професионалните направления са „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“.

Годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв. а за тези в БАН - 650 лв.

СУ „Св. Климент Охридски“ започва проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост

Това предвижда проект за решение, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. Таксите за кандидатстване и обучение в държавните университетити се утвърждават ежегодно от правителството по предложение на академичните ръководства.