ОББ и КВС Банк България официално се обединиха, след като на 10 април 2023 г. в  Търговския регистър бе вписано преобразуването на КВС Банк България ЕАД чрез вливане в Обединена българска банка АД. Това стана възможно след получаване на необходимите разрешения от Европейската централна банка и Българската народна банка. 

Правното обединение е поредната стъпка в интеграцията на двете банки, се посочва в официалното прессъобщение на финансовата група KBC. 

През лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България за над 1 млрд. евро. 

Според последните налични данни на БНБ за 2022 г., новата обединена банка ОББ е водеща по размер на активите в България. Освен в банкирането, дейността на финансовата група КВС в България обхваща и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг. 

КВС Груп обслужва над 2.4 млн. клиенти в България.

„Бизнесът ни тук е пример за изграждането на устойчив банково-застрахователен модел и с това обединение още веднъж потвърждаваме ангажимента си към българския пазар и подкрепата си за българската икономика“, каза Петър Андронов, член на Управителния съвет на KBC Груп, главен изпълнителен директор за Международни пазари и председател на Надзорните съвети на ОББ и ДЗИ. 

„Наш фокус ще продължат да бъдат иновациите и дигитализацията с човешко лице и, разбира се – отличното клиентско преживяване“, допълни той.  

„Официалното обединение на ОББ и досегашната КВС Банк България е много важна стъпка и към реалното обединение на продуктите ни, операциите и ИТ системите, което напълно се подготвя и ще се осъществи постепенно. На този етап нищо съществено не се променя за клиентите ни и те не трябва да предприемат конкретни действия“, коментира Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на КВС Груп в България. 

"Фактът, че сме водеща финансова група в страната е и отговорност към нашите над 2.4 млн. клиенти. Ще се погрижим те да получат още по-добро бслужване, както в традиционните, така и в дигиталните ни канали“, допълни още той. Като първа стъпка след правното обединение клиентите ще могат да теглят от АТМ мрежата на ОББ и досегашната КВС Банк България при идентични условия и няма да дължат такси за междубанкови преводи между двете. 

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му, клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ. 

На този етап клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани, както и досега. ОББ ще информира своевременно своите клиенти в случай на бъдещи промени. 

За последните 15 години, откакто оперира в България, белгийската финансова група KBC е инвестирала 2,4 млрд. евро в придобиването и развитието на едни от най-значимите местни компании и проекти, сред които последователно придобиването на ДЗИ, СИБАНК, ОББ, българския бизнес на NN и на Райфайзенбанк Интернешънъл. Компанията вече най-голямата интегрирана финансова група в България и един от най-големите чуждестранни инвеститори в българската икономика.