50.6% ръст в нощувките в местата за настаняване у нас през февруари, в сравнение със същия месец на 2022 г., регистрира Националният статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през втория месец на 2023 г. е 1 195.9 хил., като най-голямо увеличение на нощувките (с 62.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През февруари 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.1% от общия брой нощувки на чужди и 42.3% - на български граждани.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.7% от нощувките на чужди и 29.2% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.2 и 28.5%, сочат още данните на статистическия институт.

През февруари 2023 г. в страната са функционирали 2 072 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 60.2 хил. стаи и 124.0 хил. легла в тях.

В сравнение с февруари 2022 г., общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23.7%, а броят на леглата в тях - с 22.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2023 г. се увеличава с 48.7%, в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 470.2 хиляди, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 65.5%, така и при българските - с 42.5%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2023 г., са 329.5 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 140.7 хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки, като 76.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2023 г. е 34.7%, като се увеличава с 6.5 процентни пункта, в сравнение с февруари 2022 година.

Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 49.5%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 32.3%, и с 1 и 2 звезди - 19.7%.

Приходите от нощувки през февруари 2023 г. достигат 92.4 млн. лв., или със 70.6% повече, в сравнение с февруари 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани - със 75.4%, така и от български граждани - с 66.7%.