По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – февруари 2023 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 398.5 млн. евро (0.4% от БВП), като е по-малък с 549.7 млн. евро (58%) спрямо този за януари – февруари 2022 г. (положителен поток от 948.2 млн. евро, 1.1% от БВП).

През февруари 2023 г. потокът е положителен в размер на 216.4 млн. евро, при положителен поток от 321.2 млн. евро за февруари 2022 г., сочат предварителните данни от Българска народна банка. 

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2023 г. са от Люксембург (116.2 млн. евро), Нидерландия (60.3 млн. евро) и Белгия (47 млн. евро).

Най-големите нетни отрицателни потоци са към Швейцария (7.1 млн. евро) и Полша (1.6 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – февруари 2023 г. възлиза на 31.2 млн. евро (0.03% от БВП), при 81 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – февруари 2022 г.

През февруари 2023 г. нетният поток е положителен и възлиза на 5.8 млн. евро, при положителна стойност от 34.3 млн. евро за февруари 2022 г.