Биодит ще получи европейско финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Средствата ще бъдат вложени в техническо оборудване, чрез което ще бъде повишена ефективността на производствените процеси в компанията.

Бюджетът на проекта е 200 247 лв., от които 100 123.50 лв. (50%) под формата на безвъзмездна финансова помощ и 100 123.50 лв. (50%) собствен принос, съобщават от компанията.

Биодит разработва и произвежда най-съвременните системи за сигурност, контрол на достъпа и работното време, базирани на биометрична идентификация.

Компанията приключи 2022 г. с нетни приходи от продажби в размер на 830 хил. лв. спрямо 298 хил. лв. година по-рано.

Загубата за 2022 г. намаля до 90 хил. лв. срещу 339 хил. лв. 12 месеца по-рано.