Първи сигнали за проблеми на пазара на труда, който досега остана незасегнат от икономическата криза, идват от различни места в страната.

Сериозна разлика в безработицата у нас в големите градове и малките общини показаха данни на Агенцията по заетостта, цитирани от darik.bg.

Според тях в 11 области у нас всеки трети безработен не може да намери работа повече от 1 година. Средно за страната продължително безработните са 24 на сто и делът им остава сравнително висок, показват данни на Агенцията по заетостта към края на миналата година.

Всеки трети успява да се пенсионира преди възрастта за пенсия

Най-тежка е ситуацията във Видин, Враца и Монтана, където хората без работа повече от година са над 40 на сто от незаетите. Над 30% пък е делът им в Плевен, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище и Шумен.

Само в три града – Бургас, Габрово и София, хората, останали дълго без работа, са под 10 на сто, като в столицата почти няма регистрирани трайно безработни, сочат официалните данни на агенцията.

В София само 242-ма души са били без работа повече от 1 година, като това са едва 2.4% от всички, но това са само данни от регистрираните безработни.

Какви пари ни удържат от заплатата и колко взимаме чисто в края на месеца

В 37 общини у нас безработицата е рекордно висока. Това са предимно малки общини, които се намират в Северозападна и Югозападна България. В 13 от тях всеки трети жител е без работа, а в 19 – безработни са между 20 и 25 на сто от местните.

Рекордьор е община Макреш във Видин - там 71.3 на сто от населението е без работа през миналата година, като равнището на безработица е скочило рязко спрямо 2021 г., когато е било наполовина – 34.6 на сто.

Подобна е ситуацията и в друга община в област Видин – Димово, където 58% от хората нямат препитание. Спрямо 2021 г. безработицата там е нараснала с 21.5%.

Сериозно увеличение за година на безработните има и в общините Струмяни и Якоруда в област Благоевград, където за година безработицата е скочила съответно с 9 и 10 на сто.

Плащаме за храна колкото германците, но с 4 пъти по-ниска заплата

Най-малко безработни очаквано има в София, където коефициентът е едва 1.5 на сто при 5.2 на сто средно за страната. Безработицата в столицата дори е намаляла спрямо 2021 г., когато коефициентът е бил 2%.

В Пловдив безработицата е 2.5 на сто, колкото е и в Челопеч - една от общините с най-висока средна заплата у нас, във Варна е 2.1 на сто, а в Стара Загора и Ямбол тя е около 3 на сто.

Ниска безработица отчитат и общините в София област, като причината е близостта им до столицата, която привлича все повече работници. Така например в Божурище, Горна Малина и Елин Пелин безработицата е едва от 1.8% до 2.8%.

Прави впечатление и ниският процент в общините по Черноморието. Така например в Поморие, Несебър и Приморско безработни са едва 3.9 на сто от хората, живеещи там.

Без данъчни облекчения, по-сурови глоби и контрол над длъжниците: Какво предвижда МФ?

Данните на Агенцията по заетостта обаче не обхващат всички безработни. Коефициентът на безработица се определя като дял на регистрираните безработни в бюрата по труда към икономически активното население 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.

Част от хората без работа обаче изобщо не са регистрирани в бюрата по труда и причините са няколко. Най-често в бюрата се регистрират тези, които имат право да получат обезщетение за безработица.

То обаче има срок, в който може да се взима, и той зависи от трудовия стаж на човек, като най-дълго може да се получава 1 година, ако имате 15 години трудов стаж. След приключване на срока част от хората прекратяват и регистрацията си в бюрото по труда, без да са си намерили работа. Друга част пък работят без договор и реално не попадат в категорията заети.

Данните на Агенцията по заетостта показват, че през миналата година са регистрирани 147 804 безработни. Броят им е значително по-малък от този през 2021 г., когато такива са били 181 486 души, или с 33 682-ма повече.

Във всички области в страната броят на безработните намалява за година, като най-голям спад има в Бургас, Варна и Добрич с над 26 на сто спрямо 2021 г.

Сигнал за проблем с пазара на труда е намаляването на свободните работни места спрямо година по-рано. Ако през 2021 г. работодателите са обявили, че търсят 177 372-ма работници и служители, то през миналата година заявените свободни места са 154 419, или с близо 23 000 по-малко.

Като най-драстично намалява търсенето на кадри в София - с една трета, или с 11 106 по-малко свободни позиции.

Фалирала ли е държавата - какво всъщност пише в доклада на Министерство на финансите?

Повече работници са търсили работодателите във Варна, Стара Загора, Враца и Перник, показват още данните на агенцията.

Платформа за търсене и предлагане на работа също отчита по-слабо нарастване на търсенето на работници в София спрямо другите големи градове. Така например ръстът в обявите за работа през март спрямо февруари тази година е едва 5% в София, докато във Варна той е 19%, в Бургас – 25%, а в Русе – 12 на сто.

Прави впечатление и друга тенденция, която вече започна на пазара на труда в Западна Европа и САЩ, а именно - пренасищането с ИТ специалисти. Редица големи компании обявиха, че съкращават именно такива кадри, като една част от тях работят дистанционно от други държави.

У нас търсенето на ИТ специалисти намалява шести пореден месец. За март има с 460 предложения по-малко за такива позиции. За година спадът на обявите за ИТ специалисти е 43%, или 3450 предложения по-малко.

Все повече българи бързат да се пенсионират

Освен насищане на пазара с такива специалисти, другата причина е връщането на служителите в офисите и на търговията в магазините след Ковид пандемията, което изисква и по-малко такива кадри.

Образование

Повече от половината от хората, останали без работа, нямат никаква квалификация или такива са били 81 282-ма от регистрираните в бюрата по труда. Поравно обаче са специалистите и тези с работническа професия – по 22 на сто, или около 33 000 души.

Само в София обаче тенденцията е напълно различна – близо 60 на сто от регистрираните безработни са били специалисти, а едва 14.5% са хора с работнически професии. 45.7 на сто от безработните в столицата са били с висше образование, 47.5% - със средно, а едва 7 на сто – с основно и по-ниско образование.

В останалите области делът на хората с висше образование сред безработните е най-нисък спрямо тези с по-ниско образование.

Най-малко пари взимаме за първите 3 дни от болничния

По-често без работа остават жените, показват още данните на Агенцията по заетостта. Или от всички регистрирани безработни през миналата година 56 на сто са били жени, а 44% - мъже.

Най-голяма е разликата в дела на безработните от двата пола в Бургас и Варна, където безработните жени са били почти два пъти повече от мъжете.

Фирмите - скептични за наемане на хора

Работодателите не очакват да наемат персонал през следващите шест месеца, показва проучване на Българската конфедерация по заетостта за периода април – септември 2023 г. Това са най-скромните планове за разширяване на персонала от 2021 г. насам.

Всяка трета от общо 1099 анкетирани компании планира все пак да увеличат работната сила, но делът им намалява с 16%, в сравнение с предишното шестмесечие и с 19% спрямо същия период на миналата година. 36% от фирмите ще запазят работниците си.

Увеличават се обаче фирмите, които планират да съкращават работници, като такава е всяка пета компания у нас. 18% пък не са сигурни дали ще задържат, или освободят служители, като техният дял е нулев през изминалото шестмесечие.

Така нетният коефициент на заетостта — разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +8%, или спад от 21 процентни пункта спрямо предишния изследван период и с 32 процентни пункта по-малко, в сравнение със същия период на миналата година.

Драстична разлика в увеличението на пенсиите

Работодателите в София отново споделят най-оптимистични планове за наемане на служители в периода април 2023 г. – септември 2023 г. с коефициент на заетостта от +72%, което е увеличение с два процентни пункта, в сравнение с предишното шестмесечие.

Компаниите в Пловдив и Бургас прогнозират скромно разширяване на екипите, като съответно +9% и +8% от работодателите в тези региони планират да наемат нови служители.

В Русе и Варна коефициентът на заетост регистрира спад от два процентни пункта и е съответно +3% и +8% за следващото шестмесечие.

Заради наближаващия летен сезон нови хора ще се търсят в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство”. В същото време работодателите от секторите „Информационни технологии” и „Аутсорсинг”, които имаха най-оптимистични планове за наемане на персонал през предишния период, отчитат по-скромни прогнози за април 2023 г. – септември 2023 г. и коефициент на заетостта от съответно +25% и +9%.

Сектор „Добивна промишленост“ пък е единственият, който прогнозира отрицателен коефициент на заетост за следващите шест месеца.