Проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за 2023 г. беше утвърден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Той предвижда осъвременяване на всички пенсии с 12% от 1 юли 2023 г., като таванът им се запазва на 3400 лева.

Ръстът на средната пенсия ще бъде с 18.8%. Минималната пенсия за стаж и възраст от 467 лева ще стане 523.04 лева.

Минималният осигурителен доход ще се увеличи от 710 лева на 780 лева, а минималната работна заплата остава в размер на 780 лв.

Общият размер на разходите в системата на държавното обществено осигуряване е малко над 21 млрд. лева. Около 11 млрд. лева са приходите от осигурителни вноски, а необходимият допълнителен трансфер от страна на държавния бюджет е в рамките на малко над 10 млрд. лева.

Проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за 2023 г. е изработен от служебния кабинет. Предстои съгласуването му в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.