Средното почасово заплащане в икономиката на Европейския съюз е на нива от 22.9 евро и 25.5 евро в еврозоната.

В сравнение с 2021 г., увеличението е от 4.4% за страните от ЕС и 4 на сто за еврозоната, сочат данни на Евростат.

У нас показателят расте с втория най-силен темп в рамките на ЕС, като причината за това е ниската база, от която тръгва страната ни, както и опитите на работодателите да увеличат заплащането в отговор на инфлацията.

Статистиката отчита ръст на почасовото заплащане във всички държави от еврозоната. Най-малък е той в Италия, Малта и Финландия (+2.3%), а най-голям в Литва (+13.4%), Естония (+8.8%) и Хърватия (+8.7%).

Повишение на почасовите ставки и заплатите, като цяло, се отчита във всички държави от ЕС, измерени през националните им валути.

Най-малък ръст се отчита в Дания (+2.2%) и Швеция (+3%), а най-голям в Унгария (+16.4%), България (+15.5%), Румъния (+12.3%) и Полша (+11.7%).