Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2021 г. е в община Челопеч (2930 лв.).

На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2431 лв.), следвана от община Пирдоп (2205 лв.) и Столична община (2144 лв.).

На пета позиция е енергийният център Раднево (2040 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1985 лв.), Девня (1947 лв.), Панагюрище (1860 лв.), Елин Пелин (1745 лв.) и Божурище (1717), съобщава darik.bg.

Какви пари ни удържат от заплатата и колко взимаме чисто в края на месеца

Това показват данни на Института за пазарна икономика (ИПИ). Проучването е в рамките на инициативата на Институт за разпространение, визуализация и анализ на общински данни – "265 истории за икономика".

ИПИ открива четвъртата година на инициативата с карта на заплащането по общини през 2021 г.

Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната – това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор. Картата на заплатите дава и по-дълъг ред данни – обхваща периода 2016-2021 г.

Какви обезщетения ни се полагат, ако работим на трудов или граждански договор

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор, посочват анализаторите на ИПИ. 

Силното представяне на индустриалните общини 

Прави впечатление и силното представяне на индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове. В топ 20 по заплати в страната влизат:

  • общините Елин Пелин, Божурище и Костинброд от широката периферия на София;
  • общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна;
  • общините Марица, Куклен и Брезово до Пловдив.

За какво ни дължат пари върху заплатата

Успешният модел на трите водещи центъра в страната – София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града – водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и води до добри заплати. 

Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2017-2021 г. Средната заплата на наетите в 183 общини в страната бележи ръст между 40 и 60 на сто за пет години.

Начело отново са малки общини, като в топ 5 влизат общините Крумовград и Брезник, където средната заплата нараства съответно с 89 на сто и 97 на сто за периода 2017-2021 г.

10 начина да си намалите данъците

Последното е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при доставчиците и свързаните дейности, по-конкретно в сферата на строителството, коментират от ИПИ.

Големите общини – София, Пловдив и Варна, също бележат добър ръст – в рамките на 40-45 на сто, принос за което имат и новите работни места в дигиталната сфера. 

През 2021 г. във всички общини в страната (без една) се отбелязва ръст на средната работна заплата

На фона на бързото възстановяване на българската икономика, през 2021 г. във всички общини в страната - без една, се отбелязва ръст на средната работна заплата. Спад има единствено в ловешката община Угърчин, с 14 на сто.  

Редица малки общини отбелязват значителен ръст на заплащането в контекста на икономическия ръст през 2021 г., най-видимо в Каолиново (+39 на сто), Кнежа (+38 на сто), в резултат на силното представяне на земеделието и преработването на масла.

В Столична община повишението е с 12 на сто, а от водещите икономически центрове най-добре се представя Пловдив с 14 на сто ръст. 

Безработни взимат над 1880 лева на месец

НСИ предостави данни за броя на наетите и средната брутна заплата за 264 от 265-те общини в страната, отбелязват от ИПИ. Данните за наетите и средната заплата в община Мирково са конфиденциални спрямо правилата за статистическа тайна в Закона за статистиката.

Наличието на голям работодател в добива и преработката на метали в община Мирково подсказва, че и Мирково също е сред лидерите по заплащане в страната, коментират авторите на проучването.