Нетният отлив на активи на Credit Suisse е 61.2 млрд. швейцарски франка (68.6 млрд. долара) през първото тримесечие, което поставя банката в трудно положение и води до спешното ѝ спасяване от страна на местния конкурент UBS.

Швейцарската банка отчита еднократна печалба в размер на 12.43 млрд. швейцарски франка за първото тримесечие на 2023 г., благодарение на спорното отписване на облигации на стойност 15 млрд. швейцарски франка от страна на швейцарския финансов регулатор като част от сделката.

Коригираната загуба при данъци за тримесечието възлиза на 1.3 млрд. швейцарски франка.

Швейцарските власти изиграха ролята на посредник при спорното спасяване на стойност 3 млрд. швейцарски франка в рамките на един уикенд в края на март, след колапса на депозитите и цената на акциите на Credit Suisse на фона на страховете от световна банкова криза.

Придобиването се очаква да бъде извършено до края на тази година, ако е възможно, но пълното поглъщане на бизнеса на Credit Suisse от страна на UBS Group се очаква да отнеме 3-4 години.

Сделката обаче остава обвита в правни и логистични предизвикателства, най-вече във връзка с отписването на AT1 облигации на Credit Suisse за 17 млрд. долара.

Credit Suisse отчете годишна загуба в размер на 7.3 млрд. швейцарски франка за 2022 г., в това число 1.4 негативен резултат само през четвъртото тримесечие, след като ръководството предприе мащабно стратегическо преструктуриране.