През 2022 г. компанията-майка на Google – Alphabet, е изкупила обратно собствени акции за 59.3 млрд. долара, или с 9 млрд. долара повече спрямо година по-рано.

Alphabet обаче не възнамерява да спира този процес. Бордът на директорите на технологичния гигант е одобрил нова процедура по обратно изкупуване на акции за общо 70 млрд. долара.

От компанията уточниха, че ще вземат под внимание както пазарните условия, така и цената на акциите, преди да предприемат покупки на книжа от клас A и C.

Припомняме, че Alphabet издава три различни класа акции. Клас А са първоначалните акции, които дават право на глас в общото събрание на акционерите. Клас С са най-новите книжа, които обаче не дават право на глас.

Клас B е създаден само за контрол, като тези книжа са притежават от основателите на Google Сергей Брин и Лари Пейдж, както и от директори на компанията, като Ерик Шмидт и други.

През 2022 г. Alphabet е изкупила повече собствени акции, от която и да е друга компания, освен Apple. Нейните покупки възлязоха на 94.1 млрд. долара.