Депозитите на домакинствата нарастват с 1.44 млрд. лв. през първите три месеца на 2023 г.

Голяма част от тези средства са насочени към пет от най-големите банки у нас.

Шестата банкова инстутиция, привличаща ускорено спестявания, предлага продукти с едни от най-високите лихви на пазара.

Накъде се насочват най-много депозити?

Банка ДСК привлича нови 354 млн. нетни депозити през първото тримесечие на годината. Тя е начело в класацията по влогове от домакинствата с 18.34 млрд. лв. към 31 март.

Обединена българска банка добавя 311 млн. лв. в периода януари-март, с което вече разполага с привлечени 8.2 млрд. лв.

Това я нарежда на четвърта позиция, като не се включват депозитите на придобитата Кей Би Си Банк България, тъй като сделката беше официално завършена в началото на април. Заедно с тях, банката би се наредила на второ място, изпреварвайки Уникредит Булбанк.

Първа инвестиционна банка и гореспомената Уникредит Булбанк добавят 155 и 150 млн. лв. нови депозити през тримесечието, докато Ти Би Ай Банк и Пощенска банка отчитат ръст на влоговете от 146 и 142 млн. лв.

В топ 10 на банките с най-бърз ръст на депозитната база в този период са още Кей Би Си Банк България, Централна кооперативна банка, Алианц Банк и Интернешънъл Асет Банк.

Пазарът в последните 12 месеца

Общо при 11 банки се отчита ръст от над 100 млн. лв.

Лидери по този показател са Банка ДСК (1.87 млрд. лв.), Уникредит Булбанк (1 млрд. лв.) и Обединена българска банка (934 млн. лв.).