Спад на оборота в търговията на дребно с 0.6% през спрямо февруари регистрира НСИ. Данните не включват търговията с автомобили и мотоциклети, като са предварителни и сезонно изгладени.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.1% спрямо март 2022 г., сочат още календарно изгладени данни.

Месечни изменения

През март 2023 г. е отчетено понижение на оборота спрямо предходния месец в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.6%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.5%.

В търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава увеличение - с 2.2%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, намаление е регистрирано при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 8.8%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.2%.

По-значително нарастване на оборота се наблюдава при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3.1%.

Годишни изменения

През март 2023 г., в сравнение със същия месец на 2022 г., е регистрирано нарастване на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 12.3%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия с 1.7%, докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е отчетено намаление - с 1.8%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществен спад, се наблюдава при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки - с 11.3%.

Ръст е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 11.7%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 9.5%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.1%.