Въпреки общия спад в обемa на индустриалното производство, преработващата промишленост регистрира ръстове.

Търговията на дребно също устойчиво расте, независимо от инфлацията, която отново забави ход през март - за трети пореден месец, но все още остава висока.

Това се казва в анализ на експертите на ОББ на ключовите икономически тенденции в страната в момента.   

Анализаторите на банката отчитат, че според данните на НСИ, индустриалното производство регистрира тенденция на спад, въпреки подобрението през февруари. 

„В индустрията се откроява динамиката на преработващата промишленост, която след върхова стойност от +13.6% през октомври се забави до 1.8% прираст през февруари.

Тя, на практика, крепеше сектора през последните пет месеца, защото другите два сегмента на индустрията: добивната промишленост и енергетиката, системно се свиваха”, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

„Разбира се, слабите резултати на добивната промишленост и енергетиката за периода отразяват, в някаква степен, подобряващите се условия, в които работеше преработващата промишленост.

И тя, в крайна сметка, успяваше да използва спадащите цени на суровините и енергията, като продължи да регистрира ръстове, макар и по-бавни“, допълни Калчев.

И при търговията се наблюдава един сегмент (търговията на дребно), който отчита не само системни, но и устойчиви ръстове през последните пет месеца, и два сегмента, регистриращи спадове – търговията на едро и продажбите на автомобили.

„Динамиката на търговията на дребно сигнализира за стабилно нарастващо потребление, което до февруари не беше повлияно негативно от инфлацията. Вероятно ще отчетем този факт и в БВП статистиката по-късно този месец“, обясни Калчев. 

От своя страна, спадовете в търговията на едро се свързват със свиване на инвестициите, което досега беше отчетлив тренд в икономиката, както и с наличието на значителни запаси в отделни сектори.

„В селското стопанство, например, е известен проблемът със залежалата складирана продукция в условия на наближаваща нова реколта.

При това, вече при липса на логистична възможност запасите да се реализират чрез експорт, дори производителите и търговците, които я притежават, да вземат решение да го направят“, заключи д-р Калчев.