Капиталовият пазар в САЩ е най-големият в света.

Според данни от годишния доклад Matrix Book на Dimensional, следящ годишната възвръщаемост на пазарите и показващ силата на дългосрочното инвестиране, щатският пазар е с обща пазарна капитализация от 40 трилиона долара.

Това представлява около 59% от пазарната оценка на всички листнати компании по света.

Той е около 10 пъти по-голям от този в Япония, на който компаниите имат обща оценка от 4.1 трилиона долара.

Следват фондовите пазари във Великобритания (2.6 трилиона долара), Китай и Канада, където общата пазарна капитализация възлиза на 2.5 и 2.1 трилиона долара.

В челото са още Франция (1.8 трилиона долара), Швейцария (1.6 трилиона долара), Индия и Австралия (1.4 трилиона долара) и Германия (1.3 трилиона долара).

Колко скъпа е най-скъпата компания в света?

Най-скъпата компания в света се оценява на 2.7 трилиона долара - повече от всички фондови пазари в света, с изключение на САЩ и Япония.

Всичките 595 компании във Великобритания имат съвкупна капитализация от 2.6 трилиона долара, а 235-те френски публични дружества са оценени на 1.8 трилиона долара.

Apple се оценява колкото всички публични компании в Индия и Германия, взети заедно.

Apple vs Българска фондова борса

В края на първото тримесечие на 2023 г. общата пазарна оценка на публичните компании, листнати на Основен пазар на БФБ, възлиза на 11.04 млрд. лв.

Това представлява 6.138 млрд. щатски долара по курса на БНБ за последния ден на тримесечието.

Или иначе казано, пазарната оценка на Apple е около 440 пъти над оценката на родните публични дружества.