На 15 юни ще се проведе деветото издание на инициативата Ден за акции, организирана от Българска фондова борса и Централен депозитар.

В рамките на инициативата индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват без такси с акции на всички пазари, оперирани от БФБ, включително и на пазара за растеж beam, съобщават от борсата.

Денят за акции има за цел да стимулира активното участие на физически лица инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

„С над 3000 нарасна броят на индивидуалните инвеститори през 2022 г., а през последните три години той надхвърли 10000. Така че, очакваме голям инвестиционен интерес към предстоящото издание на инициативата“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

„Предвид интереса да се защитят спестяванията от инфлационния натиск, ще се радваме да имаме голяма активност, както и да насочим вниманието на хората към възможностите за реализиране на доходност чрез капиталовия ни пазар“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

В Деня за акции всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции без такси и комисиони към борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“, няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.