Акциите на ЕМКА АД са най-поскъпващата емисия от началото на 2023 г. сред 40-те компании, включени в изчислението на индекса BG BX40, сочи справка на Darik Business Review.

По позицията се отчита ръст от 38.46% до настоящите 4.32 лв. за брой. В момента пазарната оценка на ЕМКА АД е 93.7 млн. лв.

Ръстът в последните търговски сесии идва след публикуването на поканата за предстоящото общо събрание на акционерите. То ще се състои на 19 юни, като на него ще се вземат решения за разпределение на дивидент и увеличение на капитала на компанията.

Очаква се акционерите на ЕМКА АД да вземат решение за разпределението на 3.42 млн. лв. под формата на дивидент. Брутната сума за една акция ще е 0.15789 лв. за брой, а нетната (след приспадане на 5% данък за акционерите физически лица) възлиза на 0.1499955 лв. 

Общото събрание ще гласува и предложение за увеличение на капитала на компанията от 21.699 млн. лв. на 43.399 млн. лв. чрез превръщане на част от печалбата за 2022 г. и неразпределената печалба от предходни години в капитал.

По този начин акционерите в ЕМКА АД ще получат по една нова, безплатна акция на всяка притежавана от тях.

Севлиевското дружество произвежда кабели, проводници и жила. За първите три месеца на 2023 г. компанията обяви печалба преди облагане с данъци от 4.29 млн. лв. спрямо положителен финансов резултат от 3.48 млн. лв. година по-рано.