Все по-малко българи искат да разчитат само на пенсия от държавата и да се откажат да получават пари от втория стълб.

Шест пъти по-малко са хората, които са се отказали от втора пенсия и са прехвърлили парите си от универсалните пенсионни фондове във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

През 2021 г. това са направили 35 163-има души, докато през миналата година партидите си са преместили 6928 души, става ясно от данни, изнесени от министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров в отговор на депутатски въпрос.

Разбира се, намалява и сумата, която е прехвърлена от универсалните пенсионни фондове в НОИ – през 2021 г. са прехвърлени вноски за близо 291 млн. лева, а през миналата за над 68 млн. лева, сочат сметки на darik.bg

Има ли пари за вдигане на пенсиите от 1 юли или за пръв път то ще се отложи

От 2015 г. осигурените в универсални пенсионни фондове могат да изберат да променят осигуряването си, като преместят парите си от тях във фонд „Пенсии“ на ДОО. От 2016 г. това могат да правят и осигурените в професионални пенсионни фондове. 

В тях за ранна пенсия се осигуряват хората, работещи първа и втора категория труд. През 2021 г. парите си от професионалните пенсионни фондове във фонд пенсии са преместили 1414 човека, а през миналата – 1113 човека.

Начислените им средства за прехвърляне са съответно 17.64 млн. лева и 15.55 млн. лева. 

Минималната пенсия става 650 лева след 4 години

През септември 2021 г. първите, родени след 1959 г., осигурявали се в универсалните пенсионни фондове, навършиха пенсионна възраст, което постави началото на изплащане на втори пенсии от тези фондове.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, средствата от индивидуалните партиди на хората, сключили пенсионни договори или такива за разсрочено плащане, постъпват във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и фондовете за разсрочени плащания, които на практика изплащат сумите.

От универсалните пенсионни фондове се извършват еднократни плащания на хората, навършили пенсионна възраст, в случай че размерът на натрупаните средства е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст.

От данните се вижда, че хората, които получават втора пенсия, са се увеличили 6 пъти за една година.

Как да получавате две пенсии до живот

През 2021 г. пожизнена пенсия са получавали едва 270 човека, а през миналата – 1184 души. Сумата, която е отишла за плащане на тези пенсии, през 2021 г. е 53 000 лева, докато през предходната тя е над 1.7 млн. лева. 

Десет пъти повече са хората, на които натрупаните средства в индивидуалните им партиди не стигат, за да получават пожизнена втора пенсия заедно с тази от НОИ, и взимат парите на различни вноски.

През миналата година разсрочени плащания са получили 11 678 човека, а през 2021 г. те са били 1769 човека. На тях са им изплатени над 24.24 млн. лева през миналата година и 596 хил. лева през 2021 г. 

Кризата засегна парите ни за втора и трета пенсия

Хората с най-малко събрани средства в универсалния си пенсионен фонд са взели парите си накуп, еднократно. Такива са 1497 човека през миналата година и 130 души през 2021 г. Те са получили съответно близо 1.1 млн. лева и 58 хил. лева, показват данните на социалния министър. 

За разлика от универсалните пенсионни фондове, пенсиите и средствата на хората, които са се осигурявали в професионални пенсионни фондове или в доброволни такива, се изплащат само от индивидуалните им партиди във фондовете, където са се осигурявали. 

Всеки трети успява да се пенсионира преди възрастта за пенсия

Едва 4 човека, работещите в първа и втора категория труд, са получили пари от професионалните пенсионни фондове през миналата година, а през 2021 г. такива средства са изплатени на 5 човека. Те са получили съответно 87 хил. лв. и 67 хил. лв. през двете години. 

Хората, които получават трета пенсия от допълнителните пенсионни фондове, където вноски се правят доброволно, намаляват за една година, сочат данните на министър Лазаров. През миналата година са изплатени на 922-ма човека такива пенсии, а през 2021 г. – на 1000 човека. 

Все повече българи бързат да се пенсионират

Колко хора се осигуряват за допълнителна пенсия

3 947 760 вече се осигуряват задължително за втора пенсия през 2022 г., като спрямо година по-рано броят им се увеличава с над 71 000. Те са внесли осигуровки за 1.952 млрд. лева в универсалните пенсионни фондове.

Близо 322 хиляди са хората, които се осигуряват в професионален фонд, като вноските, които са направили, са за 145.752 млн. лева. 

Доброволно за трета пенсия вноски за над 134 млн. лева са направили 643 582-ма души, отчита социалният министър.