Слънчев бряг АД завърши дейностите по подготовка на инфраструктурата за летния туристически сезон, съобщават от дружеството. 

В зона Изток на комплекса са изградени нови тротоари, асфалтирани са улици, положена е нова маркировка и са подменени осветителни тела.

Ремонтните дейности обхващат крайбрежна алея, централна алея ("Кубан"), улица "Първа", където са възстановени и настилки до и около спирки на обществения транспорт.

До хотелите "Зефир", "Гларус", "Феникс", "Жерави", станцията на Министерски съвет, хотел "Континентал", хотел "Барсело", КПП "Магура" са изградени нови тротоари и са ремонтирани улици, като е направено и разширение на пътя зад хотел "Перла".

Дружеството, което е собственик и оперира инфраструктурата в курорта, инвестира над 1.5 милиона лева в нея за настоящия сезон. В озеленяване, обезпаразитяване и паркоподдържане се влагат в 360 000 лв.

За ремонт на асфалтови настилки се инвестират над 210 000 лв., а за ремонт на стари и полагане на нови тротоари на 11 локации в район Север и район Юг – 250 000 лв. 

Слънчев бряг АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона "Изток" в комплекса - алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м, собствена ВиК мрежа, както и в зона Запад около 55 000 кв. м земя, в това число оранжерия и складови помещения.

Дружеството не притежава туристически обекти – хотели, заведения и други, и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г. няма постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от приходи от собствена дейност. 

От 1 юни в най-големия курортен комплекс у нас започват да действат режимите и условията, необходими за безпроблемното протичане на летния туристически сезон, посочват още от компанията.

Паркирането в синя зона, чийто капацитет е увеличен тази година, ще се заплаща след 1 юни 2023 г., като цената е без промяна спрямо миналата година и възлиза на 2.50 лв. на час. Към момента в комплекса паркирането е свободно.