Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове у нас към 31 март 2023 г. е 4 952 281 души, нараствайки с 1.55 на сто спрямо година по-рано.

Към 31 март 2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 20.2 млрд. лв. Ръстът за последните 12 месеца е от 5.07%.

Получаващите плащания от фондовете към 31 март 2023 г. са 14 194, от които 1 392 пенсионери и 12 802 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През първото тримесечие на 2023 г. от фондовете са изплатени 829 хил. лв. за пенсии, 13.67 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 58 хил. лв. на наследници на лица, получавали разсрочени плащания. 

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2023 г. възлизат на 74.18 млн. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 27.87 млн. лв.

Кои са най-големите фондове у нас и какви резултати постигат за първите три месеца на 2023 г.?

ПОК Доверие

Това е първият фонд у нас, преминал границата от 5 млрд. лв. активи. Те нарастват от 4.79 млрд. лв. спрямо година по-рано. Приходите му се увеличават до 19.5 млн. лв. спрямо 14.8 млн. лв. преди година. Нетният финансов резултат също е подобрен – от 4.789 млн. лв. на 8.87 млн. лв.

Алианц България

Активите на пенсионно-осигурителното дружество нарастват с около 200 млн. лв. - до близо 4.3 млрд. лв. Компанията отчита приходи от 14 млн. лв. за първите три месеца на 2023 г., както и 6.3 млн. лв. печалба.

ДСК Родина

Активите на ДСК Родина преминават границата от 4 млрд. лв. в края на март 2023 г. С това трите големи фонда в страната управляват близо 2/3 от активите на системата. 

Пенсионно-осигурителната компания отчита 5 млн. лв. нетен финансов резултат за тримесечието при 13.3 млн. лв. приходи.

ПОК ОББ

Бившата Ен Ен вече е четвъртото най-голямо пенсионно-осигурително дружество в България с активи за 2.1 млрд. лв. За първите три месеца на 2023 г. компанията обяви приходи от 7 млн. лв. и печалба за 2.4 млн. лв.

ПОК Съгласие

Съгласие отчита най-силен спад на приходите – от 12.19 млн. лв. на 8.1 млн. лв. към 31 март 2023 г. Това води и до влошаване на финансовия резултат, намалял от близо 4.6 млн. лв. на 1.89 млн. лв. Дружеството е с активи за над 1.9 млрд. лв. към края на тримесечието.

ПОАД ЦКБ-Сила

Това е шестата компания от сектора с активи за над 1 млрд. лв. (бел. ред. 1.8 млрд. лв.). За първите три месеца на годината приходите се понижават от 10.03 млн. лв. на 7.1 млн. лв., а печалбата възлиза на 2.589 млн. лв.