Първичното публично предлагане (IPO) на ИпоТех Софком АД е успешно.

Компанията успя да пласира 801 706 акции по време на днешния аукцион, с което набра над 2.4 млн. лв. свежо финансиране. 

Двама инвеститори днес са закупили по над 100 000 акции за 300 хиляди лева, а друг е записал книжа за близо 200 хил. лева. 

Това ще е 14-а компанията, която се листва на пазара Beam за малки и средни дружества.

Общият набран ресурс от тези листвания вече надхвърля 44 млн. лева, сочи справка на Darik Business Review.

За ИпоТех Софком

Компанията е част от структурата на София Комерс Заложни къщи. Резултатите, посочени по-долу, се отнасят за Софком Лизинг ЕООД, което първоначално е преименувано на Софком Лизинг ЕАД, а по-късно на ИпоТех Софком.

В края на 2022 г. компанията разполага с активи за 3.78 млн. лв. спрямо 1.3 млн. лв. година по-рано.

Печалбата за годината на одитирана база възлиза на 178 хил. лв. спрямо 104 хил. лв. преди 12 месеца.

Прогнозни данни

Очаква се в края на 2024 г. кредитният портфейл на компанията да достигне 7.88 млн. лв., а в следващите две години да нарасне до 8.9 млн. лв. и 10 млн. лв.

Нетната печалба за догодина се прогнозира да възлезе на 882 хил. лв., а за 2025 и 2026 г. се очаква да е 1.017 млн. лв. и 1.17 млн. лв.