Общото събрание на Първа инвестиционна банка отхвърли предложението на един от акционерите за разпределението на дивидент от 16 млн. лева, става ясно от протокола от събранието.

Решението е подкрепено от Българска банка за развитие, притежаваща 27.35 млн. акции, но е отхвърлено от пълномощниците на мажоритарните собственици на банката.

Вместо това акционерите взеха решение цялата печалба на банката да се капитализира, като се отнесе в резервите с общо предназначение.

За първото тримесечие на 2023 г. Първа инвестиционна банка отчита нетна печалба от 32.09 млн. лв.


Общите приходи от банкови операции възлизат на 125.4 млн. лв. спрямо 101.7 млн. лв. за година по-рано.

Нетният лихвен доход за периода януари-март е в размер на 83.8 млн. лв. и нараства със 17.4 млн. лв. спрямо сравнимия период на 2022 г.

Нетният лихвен доход от такси и комисиони възлиза на 33.2 млн. лв. и е с 5 млн. лв. по-висок спрямо първото тримесечие на 2022 г.

От началото на 2023 г. акциите на Първа инвестиционна банка поскъпват с 8.54% до 2.16 лв. за брой.