tbi bank издаде успешно публични облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL), на стойност 10 милиона евро (с номинал 100 хиляди евро всяка).

Регистрирани бяха поръчки за 1.5 пъти над емисията, което показва големия интерес от различни инвеститори, посочват от компанията.

Годишният лихвен процент на облигациите е 9%, а падежът им е през 2026 г., като банката има право да ги изплати предсрочно през 2025 г.

Облигациите вече са регистрирани в Комисията за финансов надзор и в Централния депозитар, а скоро ще бъдат пуснати за вторична търговия на Българска фондова борса.

“Щастливи сме да видим толкова голям интерес към нашите облигации, което е показателно за доверието на инвеститорите в tbi bank. Списъкът на облигационери включва пенсионни фондове, управляващи дружества, застрахователни и държавни компании.

Приятно ни изненада неочаквано голямата активност от страна на индивидуални професионални инвеститори. За да отговорим на този голям интерес от страна на инвеститорите, през годината може да обмислим възможността за допълнително предлагане на облигации от същата емисия", каза Лукас Турса, изпълнителен директор на tbi bank.

tbi bank оперира в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва. Тя разполага с клиентска база от 2 милиона клиенти и е отпуснала 550 000 финансирания през 2022 г.