Индексът BG BX40, съставен от 40-те най-ликвидни дружества на Българска фондова борса, е добавил 4.67% към стойността си за първите шест месеца на годината.

Общо 19 от компаниите повишават пазарната си капитализация с по-бързи темпове, сочи справка на Darik Business Review. Двуцифрена доходност са реализирали инвеститорите в девет от дружествата.

Кои са най-добре представящите се?

ЕМКА АД оглавява подреждането с ръст от близо 40%, на фона на подобрени финансови резултати, солиден дивидент и увеличение на капитала със собствени средства.

Последното решение на общото събрание даде възможност на акционерите да получат по една безплатна акция на всяка притежавана (бел. ред. последната възможност за покупки на акции с тази опция беше на 29 юни). Книжата на ЕМКА добавят 39.72% в периода - до 2.10 лева за брой.

Втората позиция е за Софарма, повишила пазарната си оценка с 33.29%, до 5.36 лева за брой. Фармацевтичната компания предостави рекорден дивидент в историята си и днес е второто най-скъпо дружество на българския капиталов пазар.

Книжата на Шелли Груп (бел. ред. доскоро Алтерко) заемат третата позиция с повишение от 27.42% до 26 лева.

Сред топ 5 са още Доверие Обединен Холдинг и М+С Хидравлик, нараснали със съответно 16.84 и 16.39%. 

Доходност от над 10% има още при четири дружества  - Елхим Искра, Адванс Терафонд АДСИЦ, Фонд за недвижими имоти България и Стара планина Холд.

Малко под тази граница е Българска фондова борса, добавила 9.5% към цената си до 30 юни. Борсовият оператор взе решение за разпределение на цялата си печалба от 2022 г. като дивидент, което представя възможност на инвеститорите да получат по 1.04 лева брутен дивидент на акция.

Със загуби от над 20% за периода са осем компании от BG BX40. Най-големи са те за акционерите в Зърнени храни България (-23.53%), Корадо – България (-22.95%) и Параходство Българско речно плаване (-20%).

Инвеститорите в Синергон Холдинг, Телелинк Бизнес Сървисис, Индустриален Холдинг България, Неохим и Химимпорт губят между 11 и 17% за първите шест месеца на 2023 г.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.