Индексът на промишленото производство нараства с 1.6% през май 2023 г., в сравнение с април 2023 г. Това сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

Регистриран е спад с 11.0% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо май 2022 г.

Месечни изменения

През май 2023 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%, в преработващата промишленост - с 0.7%, а понижение в добивната промишленост - с 4.7%.

По-значително нарастване в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 9.4%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8.8%, производството на основни метали - с 4.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.1%.

Спад е регистриран при: производството на химични продукти - с 11.9%, и производството на мебели - с 11.5%.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.1%, в добивната промишленост - с 24.0%, и при преработващата промишленост - с 8.3%.

Съществен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 36.7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 28.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 28.4%, производството на мебели - с 25.7%, производството на химични продукти - с 25.0%.

Ръст е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с по 22.2%, производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 16.3%.