Започна ремонт на рибарско селище Карантината, съобщава кметът на варненския район "Аспарухово" в профила си в социалната мрежа.

Ремонтът ще протече в два етапа. Осигурени са финансови средства за първия етап, който включва изграждане на образователно-информационен център, ел. и ВиК инсталации, ново алейно осветление, павиране на алеята между рибарските къщи, парково обзавеждане и озеленяване.

Целта на проекта е облагородяване на достъпа до рибарско селище Карантината, изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт, подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал по програма Морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

Срокът за изпълнение на първия етап е до края на 2023 г., съобщава darik.bg.