Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2 - Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) предоставя брутен сетълмент в реално време за плащания в евро. TARGET2 стартира през ноември 2007 г., като основната й цел е ефективно да обслужва паричната политика на Евросистемата, като осигури надежден и сигурен механизъм за сетълмент на плащания в евро на базата на принципа RTGS (Real-time gross settlement) и гарантира равнопоставен достъп до платежните услуги на участниците, като спазват еднакви правила и имат едни и същи права и задължения за изпълнение на преводи в евро.

БНБ и българската банкова общност участват в TARGET2 от 1 февруари 2010 г. когато стартира националния системен компонент TARGET2-BNB.

Какво се случи през юли?

През юли през системата са наредени плащания за 54.1 млрд. евро, спрямо 80.9 млрд. евро за месец по-рано и 88.3 млрд. евро за преди година.

Плащанията за последния месец са с най-ниската стойност от началото на 2023 г., показват данни на централната ни банка.

Стойността на наредените плащания също така е рекордно ниска от ноември 2022 г., когато през системата минават 51 млрд. евро.

Броят на осъществените трансакции достига 25 580, или 34 повече спрямо юни месец. 

Средната стойност на едно плащане за юли възлиза на 2.114 млн. евро, спрямо 3.167 млн. евро за месец по-рано и 3.737 млн. евро за преди 12 месеца.

Среднодневно през TARGET2-BNB за юли са минавали плащания за 2.576 млрд. евро, спрямо 3.677 млрд. евро за юни и 4.2 млрд. евро за същия месец на година по-рано.