Учителските заплати се увеличават с 15%. Това става по силата на Aнекс към Kолективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който подписаха министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и социалните партньори.

Увеличението влиза в сила със задна дата - от 1 януари 2023 г., съобщава darik.bg.

„По този начин правителството гарантира националния приоритет за поддържане на ниво на учителските заплати от 125% от средното възнаграждение в страната“, посочи проф. Цоков, цитиран от пресцентъра на МОН.

По думите му, само благодарение на добър и конструктивен диалог със социалните партньори могат да се намерят най-добрите решения за системата.

„Радвам се, че с държавния бюджет гарантирахме както заплащанията на заетите в образованието, така и продължаването на започналите ремонти и модернизация на училища и общежития в страната“, допълни министърът.

С подписания днес анекс минималната основна заплата на учителите става 1709 лв. Такава ще е тя и за всички останали педагогически специалисти - ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини.

Минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1763 лв., а за главните учители и главните възпитатели - 1831 лв. Директорите ще получават най-малко 2082 лв. основно възнаграждение, а заместник-директорите - 1926 лв.

За увеличението на заплатите на педагозите са осигурени 524 млн. лв. от държавния бюджет.

Албания въвежда задължителна застраховка „Земетресение“

Синдикатите искат и по-висока минимална заплата на асистентите във висшето образование, както и ръст на студентските стипендии 

За не по-малко от 1880 лв. минимална месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища - асистент, настояват от Националният браншов синдикат „Висше образование и наука" (ВОН-КНСБ), Съветът на ректорите, Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“.

Организациите са изпратили писмо с исканията си до министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Друго искане на организациите е за увеличение на размера на стипендиите на студентите. Към момента минималната е 85 лв., а максималната – 180 лв. В писмото си до министъра социалните партньори настояват те да бъдат увеличени съответно до 120 и 200 лв.

„Не приемаме дискриминационния подход на правителството, защото увеличението на заплати за учителите е от месец януари 2023 г., за академичния състав - от месец август, а за стипендиите на учащите - от 1 юли, които за държавните висши училища реално ще са от месец септември или месец октомври тази година“, гласи част от писмото до министъра.

Синдикатите, ректорите и студентските съвети пишат още, че не приемат факта, че с нарастването на брутния вътрешен продукт, средствата за образование, в това число за висше образование и наука, намаляват от 4.5% на 4.1%. Това става на фона на заявката на правителството, че образованието е национален приоритет, посочват още организациите.