Към края на септември 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност у нас, възлизат на 9.004 млрд. лева.

Техният размер се увеличава с 827.6 млн. лева (10.1%), в сравнение със септември 2022 г. (8.177 млрд. лева), както и със 119.6 млн. лева (1.3%) спрямо юни 2023 г. (8.885 млрд. лева).

Активите на местните фондове в края на деветмесечието достигат 2.9 млрд. лв., а на чуждестранните – 6.1 млрд. лв.

Справка на Darik Business Review показва, че е налице сериозен ръст на вложенията във фондове у нас. Това се случва в последните три години, след като към средата на 2020 г. те са 4.6 млрд. лв., а тримесечие по-късно нарастват до 5.2 млрд. лв.

Домакинствата

Домакинствата имат вложени 2.158 млрд. лв. във фондове, става ясно от изнесените данни на централната банка. Рекордните 2.296 млрд. лв. бяха отчетени в края на първото тримесечие на миналата година.

Въпреки лекия си отлив, населението е увеличило двойно инвестициите си във фондове за последните пет години, тъй като към 30 септември 2018 г. те са 1.07 млрд. лв.

Най-големите инвеститори

Застрахователните дружества и пенсионните фондове са най-големите вложители на средства във фондовете. Към края на септември те достигат 3.9 млрд. лв. в чуждестранните фондове и 878 млн. лв. в местните. Година по-рано сумата беше съответно 3.39 млрд. лв. и 707 млн. лв.

Временно живеещите у нас чуждестранни лица имат вложения от 103 млн. лв. във фондове, което е близо двойно по-малко спрямо година по-рано (бел. ред. 196.6 млн. лв.).

Инвестиции във фондове спрямо депозити

Процентът на средствата, вложени във фондове спрямо депозитите на домакинствата, достига най-ниската си стойност от 2.5 г. насам. Днес той е 2.73% спрямо рекордните 3.35 и 3.34 на сто, отчетени в края на 2021 г. и в края на първото тримесечие на 2022 г.

Това ще рече, че на всеки близо 36.62 лева на депозит населението влага по 1 лев във фондове.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.