Към края на юни 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.885 млрд. лева.

Техният размер се увеличава с 602.5 млн. лева (7.3%), в сравнение с юни 2022 г. (8.282 млрд. лева), както и със 78.5 млн. лева (0.9%) спрямо март 2023 г. (8.806 млрд. лева).

Справка на Darik Business Review показва, че инвестираната сума е рекордна в историята на индустрията.

Тя е над два пъти по-висока от началото на пандемията, тъй като в края на първото тримесечие на 2019 г., или само дни след началото на локдауна у нас, вложенията във фондове паднаха под 4 млрд. лева.

Най-големите инвеститори

Застрахователните компании и пенсионните фондове, чиито активи преминаха границата от 21 млрд. лева към 30 юни, са най-големите инвеститори във фондовете у нас.

Техните вложения достигат 4.75 млрд. лева спрямо 4.14 млрд. лева преди година. От тази сума 3.89 млрд. лева са инвестирани в чуждестранни фондове и 854 млн. лева – в местните колективни инвестиционни схеми. 

Домакинствата

Към полугодието на 2023 г., домакинствата са инвестирали 2.16 млрд. лева във фондове, от които 1.09 млрд. лева в местните колективни инвестиционни схеми и 1.07 млрд. лева в чуждестранните.

Сумата се нарежда на пето място сред най-големите инвестиции в индустрията, като рекордът по този показател е отчетен през март 2022 г. – близо 2.3 млрд. лева.

Инвестиции във фондове спрямо депозити

Процентът на средствата, вложени във фондове спрямо депозитите на домакинствата, достига най-ниската си стойност от 2 г. насам. Днес той е 2.8%, спрямо рекордните 3.35 и 3.34 на сто, отчетени в края на 2021 г. и в края на първото тримесечие на 2022 г.

Това ще рече, че на всеки близо 36 лева на депозит населението влага по 1 лев във фондове.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.