Бумът на кредитирането у нас продължава.

В последните 12 месеца (до 30 юни 2023 г.) домакинствата са увеличили задълженията си към търговските банки с над 4.5 млрд. лева. Над 2.9 млрд. лева от тази сума са изтеглени под формата на ипотечни кредити.

Каква част от заемите не се изплащат навреме?

Справка на Darik Business Review показва, че над 1.3 млрд. лева към 30 юни са проблемните заеми у нас. При повече от 700 млн. лева от тях не са правени плащания от повече от 180 дни, а при близо 490 млн. лева забавянето е по-малко от 90 дни.

Най-малка част – 153 млн. леваq са кредитите с просрочие между 90 и 180 дни. 

Близо 1 млрд. лева от тази сума e kd длъжнициq изтеглили потребителски заеми, докато проблемите ипотечни кредити са около 380 млн. лева.

Преди година

Необслужваните редовно кредити от страна на домакинствата преди година са 1.6 млрд. лева. В процентно отношение - 5.18%, като показателят е по-висок при потребителските кредити – 7.71%, и малко под 3% при ипотечните заеми.

Днес тези проценти са съответно 3.65% за всички кредити на домакинствата, както и 5.67, и 1.92 на сто за потребителските и жилищните заеми.