Само в разстояние на 12 месеца, банките в страната са увеличили кредитния си портфейл към домакинствата с 4.57 млрд. лева.

Общо 2.9 млрд. лева от тази сума е предоставена под формата на ипотечни кредити, а 1.6 млрд. лева – като потребителски заеми.

Към 30 юни 2023 г. домакинствата дължат съвкупните 36.4 млрд. лева на търговските банки в страната. За тези си задължения те са заплатили 898 млн. лева лихви за първите шест месеца на годината.

Това е със 110 млн. лева повече от лихвите, платени за периода януари-юни на миналата година, показва справка на Darik Business Review.

Кои са предпочитаните банки за жилищни заеми?

Спрямо година по-рано, най-голям ръст се отчита при предоставените жилищни кредити на Обединена Българска банка. Основната причина за това е придобиването на Райфайзенбанк, която по същото време на миналата година имаше 1.9 млрд. лева раздадени ипотечни заеми.

Това ще рече, че за последните 12 месеца, ОББ е добавила реално около 587 млн. лева. 
 

По този показател пред нея се нареждат Банка ДСК (717 млн. лева), Уникредит Булбанк (606 млн. лева) и Пощенска банка (600 млн. лева).

Четирите изброени банки са предоставили 2.5 млрд. лева от новите жилищни кредити през последната година, което представлява 85% от всичките.

Кои са предпочитаните банки за потребителски кредити?

Четирите водещи банки в потребителското кредитиране на домакинствата са предоставили 87% от заемите през последните 12 месеца, показват изчисления на Darik Business Review. 
 

Начело по този показател е Пощенска банка, която придоби БНП Париба Пърсънъл Файненс. Дори и без сделката обаче банката отново е начело по този показател, като е увеличила портфейла си от потребителски кредити с 520 млн. лева.

В челото по този показател са още Ти Би Ай Банк (474 млн. лева), Обединена Българска банка и Банка ДСК.