Алуминият е един от най-широко използваните метали в света, който може да се намери във всичко – от кенове до части за авиационната индустрия.

Лекият метал обаче не се среща естествено в природата, а се произвежда чрез сложен процес. Всяка година в света се добиват 390 млн. тона бокситни скали, като общо 85% от тях се използват за производството на алуминий.

След добиването си бокситът се рафинира в алуминиев оксид, който след това чрез електолиза се превръща в алуминий. Преминаването от руда към метал обикновено се осъществява на три етапа.

Етап 1: Добив на боксит

Добивът на боксит обикновено се извършва в мините на три държави по света – Австралия, Китай и Гвинея, отговорни за 72% от световното количество, добито през 2022 г. 

Други 8.2% се добиват в Бразилия, а с по-малък дял са Индия, Индонезия и Русия.

Етап 2: Производство на алуминиев оксид

Карл Йозеф Байер е австрийски химик, който изобретява процеса на Байер за извличане на алуминиев оксид от боксит. Днес общо 53% от алуминиевия оксид идва от Китай, а Австралия и Бразилия са далеч назад с 13 и 8%.

Той се използва в редица продукти и индустрии, сред които пластмаси, козметика и химическа индустрия. Разбира се, най-голяма част от алуминиевия оксид отива за производство на алуминий.

Етап 3: Производство на алуминий

Китай доминира и на този пазар, като произвежда около 59% от алуминия в света. С дял от 6% от световното производство са Русия и Индия, а в Канада и Обединените арабски емирства се произвеждат съответно 5 и 4 на сто от метала. 

Сред най-големите производители на алуминий в света се нареждат още Австралия, Бахрейн, Исландия и САЩ.

През 2021 г. произведеният алуминий в световен мащаб се оценява на 245.7 млрд. долара, като се очаква до 2030 г. да нарасне двойно – до 498.5 млрд. долара.