Брутните записани премии, реализирани от компаниите, извършващи дейност по животозастраховане у нас1 възлизат на 155 млн. лева към края на първото тримесечие на годината.

Те отчитат понижение от 11.6% спрямо периода януари-март на 2022 г., според данни на Комисията за финансов надзор.

Нов лидер

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп е най-голямата компания в сектора към 31 март, като държи 35.4% от пазара - почти колкото следващите две компании – ДЗИ Животозастраховане (18.3%, лидер преди тримесечие, както и 12 месеца по-рано) и Алианц България Живот (17.8%).

Уника Живот заема четвъртата позиция с 14.8%, а далеч назад остава Граве България с дял от 4.7 на сто.

Четирите най-големи компании от сектора контролират 86.2% от пазара спрямо 88.9% година по-рано.

Претенции

Брутните възникнали претенции на животозастрахователиje към 31 март достигат 69.7 млн. лева срещу 69.3 млн. лева за първото тримесечие на 2022 г.

Най-големи обезщетения са платени от Булстрад Живот – 21.8 млн. лева, ДЗИ Животозастраховане (16.3 млн. лв.) и Алианц България (12.07 млн. лв.)

Активи

Компаниите от сектора управляват активи за 2.3 млрд. лева към 31 март 2023 г. срещу 2.55 млрд. лева година по-рано.

Класацията по активи се оглавява от ДЗИ Животозастраховане (891 млн. лв.), изпреварила Алианц България Живот (712 млн. лв.) и Граве България Животозастраховане (262 млн. лв.).