Стойността на банкнотите в паричното ни обращение достигна нов рекорд през ноември, сочат месечни данни на Българска народна банка (БНБ).

Само за месец те се повишават със 78 млн. лв., с което нарастват до 27.8 млрд. лв. През последните 12 месеца се отчита ръст от 2 млрд. лв., показва справка на Darik Business Review.

През ноември повишение се отчита при столевките, увеличили се със 193 млн. лв., както и при банкнотите от 5 лева, нараснали с 910 хил. лв.

Спад има при банкнотите от 50 лв. (-62 млн. лв.), както и при тези от 20 и 10 лв. (съответно 43.8 и 10.3 млн. лв.).

За последните 12 месеца у нас се наблюдава сериозно увеличение на банкнотите от 100 лева. Ръстът е от близо 1.7 млрд. лв. до настоящите 12.8 млрд. лв.

Нарастване има и при банкнотите от 50 лв. (+722 млн. лв.), както и при петолевките (+2 млн. лв.).

В последната година се забелязва спад на стойността на банкнотите от 20 и 10 лева (съответно 368 млн. лв. и 46 млн. лв.).

Днес в паричното ни обращение циркулират 581.4 млн. банкноти, от които с най-голям дял са тези от 50 лева (241 млн. броя) и 100 лева (128 млн. броя). 

Монетите

Стойността на разменните монети в обращение се увеличава през ноември с 4.1 млн. лв., а през последните 12 месеца нараства с 31.4 млн. лв., за да достигне рекордните 586 млн. лв.